Garantievoorwaarden

 • 1. Artikel 1 Garantie

  • 1.1. Bezoe BVBA garandeert dat de fietsen vrij zijn van zichtbare constructie- en/of materiaalfouten, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepaling.

  • 1.2. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar.

 • 2. Artikel 2 Garantieperiode

  • 2.1. Frames en ongeveerde voorvorken worden gedurende de fabrieksgarantie periode gegarandeerd op constructie en/of materiaalfouten. De fabrikant bepaald deze periode zelf.

  • 2.2. Voor lakwerk van frame en vork geldt voor roestvorming van binnenuit een garantie van 2 jaar.

  • 2.3. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/ of materiaalfouten.

 • 3. Artikel 3 Garantie uitsluitingen

  • 3.1. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:

   • 3.1.1. De “eigenaar” heeft geen afleveringsbon en of factuur.

   • 3.1.2. Roestvorming van buitenaf.

   • 3.1.3. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de fiets dat niet in overeenstemming met de bestemming is.

   • 3.1.4. Onderdelen die niet gemonteerd zijn door Bezoe BVBA

   • 3.1.5. Zelf gemonteerde onderdelen waardoor er op een aanpalende plaats een breuk is ontstaan aan het frame en of een ander probleem is naar voor gekomen. (Frame breuk ea). (Bijvoorbeeld een andere zadelpen waardoor deze niet goed past of te kort was zodoende dat er in het frame een breuk kan ontstaan, bracket as verkeerd indraaien of te hard kan breuk veroorzaken, versnellingsklem veranderd). Frame garantie kan enkel indien de fiets niet is gedemonteerd door anderen dan Bezoe BVBA of schriftelijk toestemming hebben verkregen. Indien de koper zelf aan de fiets werkt kan de garantie vervallen. Fiets moet altijd met de originele stukken binnen gebracht worden.

   • 3.1.6 Indien de fabrikant zegt het is geen garantie dan is het ook geen garantie, soms stellen wij een coulant regeling voor maar indien deze een 1ste keer wordt afgewezen dan wordt dit voorstel terug genomen en bieden wij deze niet meer aan.

   • 3.1.7 Onderdelen en of frames die herlakt zijn kunnen nooit onder garantie vallen.

   • 3.1.8 Onderdelen die stuk zijn gegaan door een ongeval of onzorgvuldig gebruik vallen buiten de garantie

  • 3.2. Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van Bezoe BVBA voor schade aan (onderdelen van) de fiets en nevenschade als gevolg van:

   • 3.2.1. Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, remmen, zadels en versnellingen en/of het loslopen van de betreffende onderdelen.

   • 3.2.2. Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem/versnellingskabels, banden, ketting en tandwielen.

   • 3.2.3. Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak of chroomroest.

 • 4. Artikel 4 Garantie onderdelen

  • 4.1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen en of frame onderdelen waarvan is vastgesteld dat er sprake is van een materiaal– en/of constructiefout, worden gerepareerd dan wel worden vervangen. De ombouw kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de eigenaar. (Frame 150 Euro indien de originele stukken nog op de fiets staan, bij afwijkende onderdelen kan er meer aangerekend worden, als deze dan al onder garantie vallen. Andere onderdelen worden aan normaal tarief gerekend.

  • 4.2. Kosten van transport van de fiets en/of onderdelen zijn voor rekening van de eigenaar.

  • 4.4. Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan wordt het aankoopbedrag van het bepaalde onderdeel terug betaald en dit in overeenstemming met de aankoopprijs. Indien de fiets in opruiming is aangekocht wordt elk onderdeel terugbetaald in verhouding met de aankoopprijs. (Normaal is dit 1/3 van de aankoopprijs voor het frame & vork 1/3 voor de wielen en 1/3 voor de overige onderdelen).  

 • 5. Artikel 5 Indienen van Garantie onderdeel

  • 5.1. De fiets dient altijd volledig en zonder enige vorm van demontage en of verwijderen van bepaalde onderdelen te gebeuren. Gelijktijdig dient het bewijs van aankoop te worden overhandigd.

 • 6. Artikel 6 Aansprakelijkheid

  • 6.1. Een door Bezoe BVBA gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat Bezoe BVBA ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Bezoe BVBA strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Bezoe BVBA voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voorzover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

 • 7. Artikel 7 Ongevallen : Fietsen die uit een ongeval komen en waarvan wij onderdelen te gevaarlijk vinden om te hergebruiken, kunnen wij volledig weigeren ook als de verzekering zou zeggen dat ze moeten hergebruikt worden, zonder een schriftelijk bewijs van de verzekering dat dit op hun risico is zullen wij dit steeds weigeren ook als de klant zegt het toch te hergebruiken de wetgeving zegt dat wij aansprakelijk blijven, dus zullen wij dit ook steeds blijven weigeren.

0
Gemaakt met Mozello - de meest gebruiksvriendelijke websitemaker ter wereld.

 .